Ενεργοποίηση ΚΑΥΑΣ – Ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης #kantoPraxi

Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης για ενεργοποίηση ΚΑΥΑΣ από πάροχο κατάρτισης

(+30) 2109326670

☑️ Ενεργοποίησε το Voucher στo ΚΕΚ PRAXIS και ξεκίνα την τηλεκατάρτιση αμέσως!

powered by Typeform

Εάν έχετε υποβάλλει ήδη αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και είστε κάτοχος μοναδικού κωδικού ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) προχωρήστε άμεσα στην ενεργοποίηση της επιταγή σας μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS.

Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία, προκειμένου να εξουσιοδοτήσετε γρήγορα και εύκολα το ΚΕΚ PRAXIS, ως επιλεγμένο φορέα κατάρτισης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιταγή σας και να εισπράξετε την οικονομική αποζημίωση στο λογαριασμό που έχετε δηλώσει στο σύστημα του Υπουργείου Εργασίας.

Ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση θα δημιουργηθούν και θα σας σταλθούν ηλεκτρονικά μοναδικοί κωδικοί και αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο σας στην πλατφόρμα τηλέ-κατάρτισης.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης

Από πού μπορώ να προμηθευτώ τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης;

To KEK Praxis ως πάροχος κατάρτισης θα σας χορηγήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης, όπου περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που έχετε επιλέξει.

Ποια είναι η διάρκεια της τηλεκατάρτισης;

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά.

Πως υπολογίζονται οι 100 ώρες παρακολούθησης στο σύστημα τηλεκατάρτισης;

Τα μαθήματα ανοίγουν σε νέο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up). Και για να εισέλθετε θα πρέπει να φροντίσετε, σε περίπτωση που έχετε προστασία για τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up blocker) να την απενεργοποιήσετε για την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (https://edimitra.gr/) αλλιώς δε θα μπορέσετε να ανοίξετε το
μάθημα.

Για να ολοκληρωθούν οι 100 ώρες παρακολούθησης θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον 67 ώρες παραμονής στο σύστημα τηλεκατάρτισης και να αφιερώνετε χρόνο, ώστε να διαβάζετε τις διαφάνειες και να ακούτε την αφήγηση που υπάρχει σε αυτές.

Σε πολλά σημεία η αφήγηση δεν είναι ίδια με το κείμενο που παρουσιάζεται και θα πρέπει να παραμείνετε στις διαφάνειες και να μην τις προσπερνάτε γρήγορα.

Επιπλέον εάν αφήνετε τον υπολογιστή σας χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, πχ εναλλαγή διαφανειών, το σύστημα αναγνωρίζει ότι δεν παρακολουθείτε και σας αποσυνδέει από το εκπαιδευτικό υλικό.

Σε αυτή την περίπτωση δεν προσμετράται ο χρόνος και θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά.

Ποιες ώρες και μέρες πρέπει να παρακολουθώ την τηλεκατάρτιση;

Η τηλεκατάρτιση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή μπορείτε να την παρακολουθείτε, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής σας.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την διάρκεια σε ώρες της κατάρτισης που παρακολούθησα έως μια δεδομένη χρονική στιγμή;

Μπορείτε να απευθύνετε ερώτημα στον επόπτη του παρόχου κατάρτισης στον οποίο ανήκετε για να σας ενημερώσει.

Υπάρχουν τεστ, εξετάσεις ή κάποια δυνατότητα αυτοαξιολόγησης;

Σε όλες τις ενότητες oι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε εργασίες, ασκήσεις, διάφορα τεστ αυτοαξιολόγησης όπου μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα πρέπει να απαντηθούν σωστά σε όλες τις ενότητες της εκπαίδευσης, το λιγότερο δηλαδή 5/10 ; Είναι αυστηρά τα κριτήρια; η είναι κάτι προαιρετικό;

Όχι είναι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για προσωπική χρήση και δεν απαιτούν σκορ προκειμένου να συνεχίσετε σε επόμενη ενότητα. Η απάντηση τους είναι προαιρετική, ωστόσο θα σας βοηθήσει σημαντικά να εμπεδώσετε το θέμα που πραγματεύεστε

Οι ερωτήσεις αξιολόγησης σχετίζονται με την πιστοποίηση δεξιοτήτων

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν εκπονηθεί από τους συγγραφείς του υλικού και δεν έχουν καμία σχέση με την πιστοποίηση

Δήλωσα κατά λάθος η μετάνιωσα για το εκπαιδευτικό αντικείμενο που παρακολουθώ. Μπορώ να παρακολουθήσω και άλλο αντικείμενο επίσημα η ανεπίσημα.

Το αντικείμενο που μπορείτε να παρακολουθήσετε με βάση την προκήρυξη είναι μόνο ένα.

Ωστόσο η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης edimitra.gr , έχει δώσει την δυνατότητα στο Πάροχο κατάρτισης να σας προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης ενός ακόμη εκπαιδευτικού αντικειμένου.

Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει μετά τις 8/5/20 και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των
100 ωρών του αντικειμένου που έχει επιλεγεί κατά την ενεργοποίηση του voucher.

Σε τι γλώσσες προσφέρονται οι υπηρεσίες τηλεκατάρτισης;

Όλα τα θεματικά αντικείμενα με βάση την σχετική προκήρυξη προσφέρονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με καθηγητή;

Οι ωφελούμενοι για κάθε απορία τους θα πρέπει να επικοινωνούν με τον/την
επόπτη τηλεκατάρτισης που έχει ορίσει το ΚΕΚ Praxis.

Τον επόπτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του, μπορεί να τα πληροφορηθεί ο κάθε ωφελούμενος στο
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAININGVOUCHER που έλαβε

Αν δεν ολοκληρώσω τις 100 ώρες παρακολούθησης στο πρόγραμμα τι γίνεται;

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€.

Αν ολοκληρώσω τις 100 ώρες παρακολούθησης στο πρόγραμμα μπορώ να πάρω βεβαίωση παρακολούθησης;

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούνται μετά το πέρας των 100 ωρών παρακολούθησης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, να σας χορηγήσει Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική;

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική.

Ο ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 31/5/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση

Ποια θα είναι η διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση μετά το πέρας των 100 ωρών;

Ο κάθε πιστοποιημένος οίκος πιστοποίησης διαθέτει διαπιστευμένη διαδικασία εξετάσεων για την οποία Θα ενημερωθείτε σχετικά από τον Πάροχο κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις αυτές θα διεξάγονται από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία αποκλειστικά διαδικτυακά με on-line σύστημα επιτήρησης.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω